Nõusolek

www.hemofilia.com veebilehe kasutajaleping

  1. Kui külastate veebilehte www.hemofiilia.com, nõustute kasutajalepingu tingimustega, mille on sätestanud MeDitorial, Inc., aadress Praha 2, Sokolská 31/490, suunakood 120 26, registreeritud Praha munitsipaalkohtu äriregistris, jaotis B, lahter 103858. MeDitorial ei vastuta teile või kolmandale isikule tekitatud kahju eest, mis on tekkinud kasutajalepingu tingimuste rikkumisest, ning te olete kohustatud kahjunõude ja tekitatud kahju summa ise kinni maksma. MeDitorial ei vastuta siinse info vale kasutuse või tõlgenduse eest.
  2. Veebilehe informatsioon on mõeldud avalikuks kasutamiseks, kui pole täpsustatud teisiti. Veebileht sisaldab peamiselt teadusartikleid, infot asjakohaste ürituste kohta ning linke teistele asjakohastele veebilehtedele ja organisatsioonidele. Veebileht on andmebaas õigusakti 121/2000 paragrahvi 88 mõistes. Autoriõigused. Autoriõigused alluvad nimetatud seadusele. Siinse info ja artiklite autoriõigused kuuluvad õiguslikult nende autoritele, autoriõiguste teostajatele ja andmebaasi loojale.
  3. Kõik küsimused ja kommentaarid, mis veebilehele postitate, ei ole veebilehe olemuse tõttu konfidentsiaalsed ning lehe autoril on õigus neid oma äranägemise järgi avaldada ja muul moel töödelda.
  4. Info seaduslik reklaamimine on selgelt eristatud sisust, mida ei käsitleta reklaamina, ja vastab täielikult reklaami reguleerimise õigusaktile 138/2002.
  5. Veebileht sisaldab linke teiste autorite asjakohastele veebilehtedele. MeDitorial ei vastuta mingil moel viidatud veebilehtede sisu eest.
  6. MeDitorialil on õigus muuta veebilehe sisu või ligipääsu sellele. Veebilehe sisule ja selle kasutamisele rakendatavad muudatused märgitakse alati ära muudatuse kuupäevaga.
  7. Veebilehe kogu sisu, kujundus ja infosüsteem kuuluvad MeDitorialile, mis ainsana vastutab toodud info täpsuse ja asjakohasuse eest. Veebilehte saab kasutada ainult infoallikana. See ei asenda mingil moel arstlikku ega muud professionaalset ravi!

Hemofiilia ravi

Iga patsiendi ravi on erinev ja sõltub tema haiguse raskusest ning hüübimisfaktori tasemest veres.
Selleks, et hemofiiliat põdevad inimesed saaksid elada võimalikult normaalset elu, on tänu meditsiinile enamikule patsientidele kättesaadav kodune ravi. Raskema hemofiilia korral ja lastele on kättesaadav ka profülaktiline ravi. Lisaks õpetame, kuidas toimida ootamatu verejooksu korral. 

Abikeskused

Kõik keskused