Privaatsuspoliitika

Takeda tunnustab ja austab üksikisikute privaatsusõigusi seoses nende isikuandmetega. Selles privaatsusteatises ("teatis") selgitatakse, milliseid isikuandmeid võime teie kohta koguda ja kuidas me neid kasutame.

Teie privaatsus on meile oluline. Kui teil on küsimusi Takeda privaatsustavade kohta või soovite kasutada oma õigusi seoses isikuandmetega, mida Takeda on teie kohta kogunud, võtke meiega ühendust, nagu on kirjeldatud allpool jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta".

Kohaldatavus ja organisatsioonid, mida see privaatsusteatis hõlmab

Takeda on ettevõtete grupp, mis tegutseb kogu maailmas. Takeda ettevõttesse ("Takeda", "meie", "meie", "meie") kuuluvad emaettevõte Takeda Pharmaceutical Company Limited ja sellega seotud üksused. Kohaliku sidusettevõttega seotud kontaktandmed leiate Takeda veebisaidilt aadressil  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

Käesolev teatis kehtib Takeda veebisaitide kohta, samuti muude Takeda teenuste ja tegevuste kohta, mis kuvavad käesolevat teatist või viitavad sellele (koos "teenused").

Iga isikut, kes teenustele juurde pääseb, sirvib või muul viisil teenuseid kasutab kas käsitsi või automatiseeritud seadme või programmi kaudu, käsitatakse "kasutajana".

Isikuandmed, mida kogume ja kasutame

Takeda kogub isikuandmeid, et tõhusalt toimida ja pakkuda teile meie teenuste parimaid kogemusi.

Takeda võib koguda teavet otse teilt teie suhtluse kaudu meiega, kui registreerute teenuse kasutajaks, sõlmite meiega lepingu, esitate meile taotluse ja mitmesuguste muude teiega seotud kohustuste kaudu. Võime kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad automaatselt teavet, kui külastate meie saite, vaatate meie reklaame või kasutate meie tooteid või teenuseid.

Samuti võime koguda teie kohta teavet kolmandatelt osapooltelt, näiteks meie tarnijatelt, tarnijatelt, töövõtjatelt ja äripartneritelt. Näiteks võime kasutada selliseid kolmandate osapoolte andmeid kontakt- või finantsteabe kinnitamiseks, tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni kontrollimiseks ja viidete kontrollimiseks.

Kogutavate isikuandmete tüüp sõltub teie suhtlusest Takeda ja teie kasutatavate Takeda teenustega. Konkreetset tüüpi isikuandmed, mida me teie kohta töötleme, on esitatud konkreetses privaatsusteates, mille te meilt saate.  Kui sirvite lihtsalt mõnda Takeda veebisaiti, töötleksime ainult piiratud tüüpi isikuandmeid, näiteks:

 • Nimi ja kontaktandmed: võime koguda teie nime, postiaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid sarnaseid kontaktandmeid, kui esitate selle meile vabatahtlikult.
 • Kasutusandmed: võime koguda andmeid selle kohta, kuidas teie ja teie seade meie teenustega suhtlete, näiteks Interneti-protokolli (IP) aadress, mida kasutatakse teie arvuti ühendamiseks Internetiga, teie sisselogimisteave, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi säte, brauseri lisandmooduli tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm; Teave teie külastuse ja veebitegevuste kohta (nt lehe reageerimisajad, allalaadimisvead, teatud lehtede külastuste kestus, lehe suhtlusteave (nt kerimine, klõpsud ja hiirekurss) ning lehelt eemal sirvimise meetodid.)
 • Suhte- ja suhtlusandmed: võime koguda andmeid oma suhtluse ja koosolekute kohta, näiteks kui võtate meiega ühendust teabe ja toe saamiseks.
 • Asukohaandmed: võime koguda ebatäpseid andmeid, näiteks.  teie IP-aadressist või andmetest tuletatud asukoht, mis näitab, kus te asute, vähema täpsusega, näiteks linna või postiindeksi tasemel.
 • Õiguslikult nõutav teave: võime koguda teie kohta täiendavaid andmeid, mis on seotud patsiendi ohutuse ja kõrvalnähtudega või mida võidakse nõuda Takeda suhtes kohaldatavate seadustega.

Mõnel juhul ja ainult teatud tüüpi teenuste puhul võime parandada üksikisikute kohta hoitavat teavet kolmandatelt isikutelt saadud teabega ja teabega, mis on avalikult või kaubanduslikult kättesaadav ja/või mis on saadud mis tahes muul õiguslikul viisil.

Näiteks võime koguda avalikult kättesaadavat teavet, sealhulgas veebipostitusi, sotsiaalmeedia platvorme, väljaannete andmebaase, ajakirju ja ühiskondi. Pange tähele, et mis tahes teave, mida te nende teenuste kaudu postitate või avaldate, võib muutuda avalikult kättesaadavaks teabeks selle teenuse kasutajatele, mida te seda osutasite, ja üldsusele. Soovitame teil tungivalt olla väga ettevaatlik, kui otsustate avaldada oma isikuandmeid või muud teavet nendes foorumites, ning vaadata hoolikalt läbi ja tutvuda kohaldatavate privaatsusseadete ja -võimalustega.

Kuidas me isikuandmeid kasutame?

Sõltuvalt teie suhtest Takedaga kasutab Takeda kogutud isikuandmeid mitmel põhieesmärgil, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud allpool: 1) äritegevuseks (turundus ja müük, teadus- ja arendustegevus, patsientide toetamine, annetused ja sponsorlus, kommunikatsioon), 2) ärijuhtimiseks (finants- ja raamatupidamis-, inimressursid, ennetus- ja uurimistegevus), (3) ärijuhtimiseks (siseaudit). varahaldus, süsteemi- ja ärikontroll) ning 4) kui see on vajalik Takeda töötajate tervise, ohutuse ja turvalisuse kaitsmiseks ning õiguslike nõuete ja kohustuste täitmiseks. Takeda ei müü teie isikuandmeid.

Võime kasutada isikuandmeid:

 • Teiega suhtlemiseks mis tahes taotluste või päringute kohta, mida võite esitada, ja teile seotud toe või teenuse pakkumiseks.
 • Teiega aeg-ajalt ühendust võtta, et anda teile olulist teavet, nõutavaid teateid ja reklaammaterjale.
 • Teile haldusteabe saatmiseks, näiteks teave meie pakutavate (muudatuste) teenuste kohta.
 • Isikupärastada oma kogemust meie teenuste kasutamisel, esitades teile kohandatud tooteid ja pakkumisi, kui see on asjakohane ja asjakohane.
 • Meie ärilistel eesmärkidel, nagu andmeanalüüs, auditid, pettuste jälgimine ja ennetamine, uute toodete arendamine, meie teenuste täiustamine, täiustamine või muutmine, kasutussuundumuste tuvastamine, meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlaksmääramine, uuringute läbiviimine ning meie äritegevuse käitamine ja laiendamine.
 • Et paremini mõista, kuidas meie tooted ja teenused teid mõjutavad, jälgida ohutusprobleeme ja neile reageerida ning arendada ja täiustada meie tooteid ja teenuseid.
 • Kui me peame seda vajalikuks või asjakohaseks: a) kohaldatava õiguse alusel, sealhulgas väljaspool teie elukohariiki kehtivate seaduste alusel; b) järgida kohtumenetlust; c) vastata avalik-õiguslike või valitsusasutuste, sealhulgas väljaspool teie elukohariiki asuvate ametiasutuste taotlustele; d) jõustada meie tingimused; (e) kaitsta meie või mõne meie sidusettevõtte tegevust; f) kaitsta meie, eraelu puutumatuse, ohutuse või vara ja/või meie sidusettevõtete, teie või teiste õigusi; g) võimaldada meil kasutada olemasolevaid õiguskaitsevahendeid või piirata kahju, mida me võime kanda.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui Takeda tegeleb teie isikuandmete töötlemisega, teeme seda ainult siis, kui see on lubatud, mida nimetatakse ka  teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks. Õiguslikud alused, millele Takeda tugineb, on järgmised:

 • kui meil on teiega leping või leping – näiteks kaupade või teenuste tarnimise leping (st kui te suhtlete meiega, et külastada Takeda organiseeritud üritust või tellida teavet on-line) või töötaja leping;
 • kui me peame täitma juriidilist kohustust – näiteks kui teie andmete töötlemine on juriidiline nõue, näiteks mõnes riigis on tervishoiutöötajatega suhtlemisel läbipaistvusnõuded või ametiasutustele teabe andmine meie toodete kasutamisega seotud kõrvalnähtude korral;
 • kui andmetöötlus on teie elulistes huvides – näiteks siis, kui see võib teie elu kaitsta;
 • kui töötlete teie andmeid meie õigustatud huvides farmaatsiaettevõttena kooskõlas meie ettevõtte poliitikaga – näiteks teiega suhtlemiseks meie toodete ja teenuste, teadusuuringute ja haridusvõimaluste, teadus- ja turu-uuringute ning meie äritegevuse tõhusa jätkamise kohta.

Kõigis olukordades, kus muud õiguslikku alust ei ole, küsib Takeda teie nõusolekut (nn nõusolekut) teie isikuandmete töötlemise õigusliku alusena.

Pange tähele, et kui annate oma nõusoleku, võite ka igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, võttes meiega ühendust, nagu on kirjeldatud jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta". Samuti on oluline teada, et teil on oma isikuandmete töötlemisel muid õigusi, vt jaotist  "Teieõigused seoses teie isikuandmetega".

Kellega me isikuandmeid jagame

Jagame andmeid Takeda kontrolli all olevate sidus- ja tütarettevõtetega; meie nimel töötavate müüjatega; kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik kohtumenetlusele reageerimiseks; kaitsta oma kliente; kaitsta elusid; säilitada meie teenuste turvalisus; ning kaitsta Takeda õigusi või vara.

Sellistel juhtudel nõuab Takeda, et need kolmandad isikud kaitseksid nendega jagatavate isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust. Need kolmandad isikud peavad nõustuma, et nad ei kasuta ega avalda teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meile teenuste osutamiseks või meie nimel teenuste osutamiseks või kohaldatavate seaduste või määruste järgimiseks.

Takeda võib jagada teie isikuandmeid sidusettevõtete ja kolmandate isikutega järgmiselt:

 • Sidusettevõtete hulgas käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkidel. Takeda on ühiselt kasutatavate isikuandmete haldamise eest vastutav isik.
 • Meie kolmandast osapoolest teenusepakkujatele, kes pakuvad selliseid teenuseid nagu veebimajutus, andmeanalüüs, maksete töötlemine, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja sellega seotud infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus, e-posti kohaletoimetamine, auditeerimine ja muud sarnased teenused. Takeda poliitika nõuab, et meie teenusepakkujad järgiksid teie isikuandmetele juurdepääsu ja nende kasutamise asjakohaseid piiranguid.
 • Kolmandatele isikutele, et nad saaksid saata turundusteateid.
 • Kolmandate osapoolte sponsoritele loosimiste, konkursside ja muude sarnaste kampaaniate jaoks.

Võime teie isikuandmeid avaldada ka järgmistel juhtudel:

 • Meie ettevõtte kogu või mis tahes osa ühinemise, ümberkorraldamise, omandamise, ühisettevõtte, loovutamise, spin-off'i, üleandmise või müügi või võõrandamise korral, sealhulgas seoses pankrotimenetluse või muu sarnase menetlusega. Vastavalt seadusele, sealhulgas väljaspool teie elukohariiki kehtivatele seadustele, on ette nähtud kohtukutse, nõutava registreerimise või kohtumenetluse järgimine.

Samuti võime avaldada koond- või tuvastamata andmeid, mis ei ole kolmandatele isikutele isiklikult tuvastatavad. Koondandmed luuakse üksikisikute kohta teabe kogumise ja töötlemise ning andmete kokkuvõtmise teel, kaotades üksikisiku tuvastamise võimaluse.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Oleme rakendanud mitmesuguseid turbetehnoloogiaid ja organisatsioonilisi protseduure, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest. Näiteks salvestame teie isikuandmeid arvutisüsteemidesse, millel on erinevat tüüpi tehnilised ja füüsilise juurdepääsu juhtelemendid, näiteks krüpteerimine. Takeda on rakendanud tööstusharu standarditele vastavaid andmeturbekontrolle; Kuid Takeda ei saa garanteerida teie teabe turvalisust. Samuti on oluline, et kaitseksite volitamata juurdepääsu eest oma parooli(de)le ja arvutile, mobiilseadmetele jne. Kui teil on põhjust uskuda, et teie suhtlemine meiega ei ole enam turvaline (näiteks kui tunnete, et mis tahes konto turvalisus, mis teil võib meiega olla, on ohustatud), teavitage meid sellest viivitamatult, nagu on kirjeldatud allpool jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta".

Kus me isikuandmeid säilitame ja töötleme

Kuna Takeda on riikidevaheline organisatsioon, mille asukohad asuvad paljudes riikides üle maailma, võidakse teie isikuandmeid säilitada ja töödelda mis tahes riigis, kus me tegutseme, sealhulgas seal, kus meil on vahendid või kus me kaasame teenusepakkujaid. Takeda võtab meetmeid isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesoleva teatise sätetele ja kohaldatava õiguse nõuetele.

Takeda võib edastada isikuandmeid väljaspool teie elukohariiki asuvatesse riikidesse. Vastuvõtvate riikide seadused ei pruugi pakkuda isikuandmetele nii ranget kaitset kui teie elukohariik. Juhul kui vastuvõttev riik pakub väiksemat kaitset, kohustub Takeda tagama piisavad kaitsemeetmed ning selliste ülekannete suhtes kohaldatavate õigusnormide järgimise.

Teatavatel juhtudel kohustub Takeda sõlmima lepinguid (nt Euroopa Liidu lepingu tüüptingimused) või tuginema muudele kättesaadavatele andmeedastusmehhanismidele, mille eesmärk on tagada piisav kaitse. ELi lepingu tüüptingimuste katlakivilepingute koopia on kättesaadav aadressil:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Lisateabe saamiseks kaitsemeetmete kohta, mille Takeda on kehtestanud isikuandmete piiriülese edastamise reguleerimiseks, võtke meiega ühendust, kasutades jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta" toodud teavet.

Säilitusperiood

Takeda säilitab teie isikuandmeid ainult minimaalse aja jooksul, mis on vajalik käesolevas teates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega on nõutav või lubatud pikem säilitamisaeg.

Teie isikuandmetega seotud õigused

Teil on võimalik valida andmete suhtes, mida kogume. Kui teil palutakse oma isikuandmeid Takedaga jagada, võite keelduda; kuid teie valik mitte jagada oma isikuandmeid Takedaga võib tähendada, et te ei saa meie teenuseid, funktsioone või pakkumisi kasutada või (täielikult) kasu saada.

Võtke arvesse teie õigust või kui see on seadusega lubatud, teie volitatud esindajat, et teada ja küsida, milliseid isikuandmeid oleme kogunud, kasutanud või avalikustanud. Lisaks on teil või teie volitatud esindajal õigus nõuda selliste isikuandmete parandamist või kustutamist ning taotleda oma isikuandmete eemaldamist kolmandatelt isikutelt, kellega me äri ajame. Takeda ei diskrimineeri teid ühegi sellise õiguse kasutamise alusel.

Lisateabe saamiseks oma privaatsusõiguste kohta või kui te ei suuda probleemi otse lahendada ja soovite esitada kaebuse, võtke ühendust asjaomase andmekaitseasutusega, kes vastutab selle eest, et teie elukohariigis järgitaks privaatsusseadusi. EMPs elavad isikud võivad https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en leida oma kohalike andmekaitseasutuste nimekirja  . Lisateabe saamiseks teiste jurisdiktsioonide andmekaitseasutuste kohta võtke meiega ühendust, nagu on kirjeldatud  allpool jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta".

Kui soovite esitada Takedale taotluse Takedale esitatud isikuandmetele juurdepääsuks, nende parandamiseks või kustutamiseks, võtke meiega ühendust allpool jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta" kirjeldatud viisil ja me vastame mõistliku aja jooksul. Me teeme heas usus jõupingutusi, et anda teile juurdepääs teie isikuandmetele ja parandada kõik ebatäpsused või kustutada selline teave teie soovil, kui seda ei nõuta muul viisil seaduse või muude seadusega lubatud erandite alusel. Kui teie taotlus mingil põhjusel tagasi lükatakse, teavitame teid sellest. Enne teie taotluste täitmist võime teilt nõuda lisateavet teie isiku tuvastamiseks.

Takeda teavitab teid, kui ta kavatseb kasutada teie andmeid turunduslikel eesmärkidel ja saata teile turundusteateid või kui ta kavatseb avaldada teie andmeid mis tahes kolmandale osapoolele sel eesmärgil. Teil on õigus loobuda turundusteadetest, mida Takeda teile saadab. Võite kasutada oma õigust sellist töötlemist takistada, teavitades Takedat igal ajal, et te ei soovi sellist turundust saada. Kui soovite seda õigust kasutada, kasutage vastavas suhtluses funktsiooni "tellimuse tühistamine" või vaadake allpool jaotist "Kuidas meiega ühendust võtta".

lapsed

Takeda käsitleb laste teavet eriti hoolikalt, et tagada neile täiendav kaitse ja ohutus. Mõnel juhul võime koguda isikuandmeid laste kohta vanema või eestkostja nõusolekul meie teenuste osutamiseks, näiteks kliinilisteks tegevusteks või patsientide tugiprogrammide jaoks. Kuid me ei küsi muidu teadlikult andmeid lastelt ega turusta neid.

Lapsevanema või eestkostjana, kui soovite eemaldada oma lapsega seotud isikuandmeid, võtke meiega ühendust allpool jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta". 

Sotsiaalsed võrgustikud

Üldiselt on sotsiaalsed võrgustikud interaktiivsed tööriistad, mis võimaldavad teil koostööd teha ja teavet jagada. Takeda võib teilt koguda teatud isikuandmeid, et saaksite kasutada veebipõhiseid suhtlusvõrgustiku funktsioone. Takeda võib neid vahendeid kasutada ka isikuandmete postitamiseks või teistega jagamiseks. Sotsiaalvõrgustike kasutamisel peaksite olema väga valvsad selle suhtes, milliseid isikuandmeid otsustate teistega jagada. Takeda pakub teateid ja valikuid selle kohta, kuidas isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja avaldatakse tema veebisaidil, sotsiaalvõrgustikes ja muudes teenustes. Sotsiaalvõrgustiku tegevustega tegelemisel ei tohiks te postitada teavet kolmandate isikute kohta ilma nende nõusolekuta.

Kolmandate osapoolte teenused

Käesolev teatis ei käsitle ja Takeda ei vastuta kolmandate osapoolte, sealhulgas mis tahes kolmanda osapoole kasutustingimuste, teabe või privaatsustavade eest, mis käitavad mis tahes saiti või teenust, millega meie Takeda teenus on seotud. Lingi lisamine Takeda teenusesse ei tähenda meie või meie sidusettevõtete heakskiitu lingitud saidile või teenusele.

Pange tähele, et me ei vastuta teiste, mitte-Takeda organisatsioonide, nagu Facebook, Apple, Google, Microsoft või mis tahes muu rakenduste arendaja, rakenduse pakkuja, sotsiaalmeedia platvormi pakkuja, operatsioonisüsteemi pakkuja, traadita teenuse pakkuja või seadme tootja, kogumise, kasutamise ja avalikustamise poliitika ja tavade (sh andmeturbetavade) eest.  Kui otsustate jagada või avaldada oma isikuandmeid teistele organisatsioonidele meie sotsiaalmeedia lehtede kaudu või nendega seoses, peaksite tutvuma nende organisatsioonide esitatud privaatsusteadete ja kasutustingimustega. Takeda julgustab teid üle vaatama ja tutvuma nende kolmandate osapoolte platvormide ja rakenduste kohaldatavate privaatsusseadete ja funktsioonidega.

Kuidas meiega ühendust võtta

Takeda tervitab kõiki küsimusi või kommentaare, mis teil võivad olla seoses käesoleva teatise või selle rakendamisega. Võite taotleda käesolevat teatist ka alternatiivses vormis, kui see on puude tõttu vajalik.  Kõik sellised küsimused, märkused või taotlused tuleks esitada allpool esitatud kontaktandmetel. Pange tähele, et e-posti suhtlus ei ole alati turvaline, seega soovitame teil mitte lisada meile saadetud e-kirjadesse tundlikku teavet.

Kontaktandmed:

Kui soovite kasutada oma individuaalseid õigusi, võtke meiega ühendust, pääsedes juurde meie individuaalsete  õiguste veebivormile. Kui teil on selle privaatsusteatise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel.

E-posti aadress:  privacyoffice@takeda.com

Lisaks võite Ameerika Ühendriikides võtta ühendust Takedaga numbril 1-800-676-8975.

Meie privaatsusteatise värskendused                      

Takeda võib seda teatist aeg-ajalt värskendada. Kui teeme muudatusi, postitatakse uuendatud teatis muudetud jõustumiskuupäevaga.

Hemofiilia ravi

Iga patsiendi ravi on erinev ja sõltub tema haiguse raskusest ning hüübimisfaktori tasemest veres.
Selleks, et hemofiiliat põdevad inimesed saaksid elada võimalikult normaalset elu, on tänu meditsiinile enamikule patsientidele kättesaadav kodune ravi. Raskema hemofiilia korral ja lastele on kättesaadav ka profülaktiline ravi. Lisaks õpetame, kuidas toimida ootamatu verejooksu korral. 

Abikeskused

Kõik keskused