Ujumisest ja vesiravist on abi, et parandada organismi funktsionaalset võimekust

Nii ujumine kui ka vesiravi võivad hemofiiliapatsientidel aidata tugevdada funktsionaalset võimekust, selgub hiljutisest teaduskatsest. Aga ainult vesiraviga saab oluliselt parandada keha füüsilist võimekust.

Sellisele järeldusele jõudsid Brasiilia Campino ülikooli teadlased oma artiklis, kus nad tutvustasid katset, kuhu kutsuti osalema 47 hemofiiliapatsienti vanuses 6 kuni 40 aastat. Nad pidid läbima kas 24 ujumisseanssi või 24 vesiteraapia seanssi. Test kestis kolm kuud ning 32 osalejat lõpetas selle täielikult, kellest 23-l oli diagnoositud raske hemofiilia A, ühel mõõdukas hemofiilia A ja kaheksal raske hemofiilia B.

Mõõtmised enne ja pärast testiperioodi näitasid, et osavõtjate füüsiline võimekus paranes oluliselt selles grupis, kus tegeleti vesiraviga. Ujujate grupp parandas oma lihaste tugevust kõikide mõõdetud lihasgruppide lõikes. Samuti märkisid teaduskatse läbiviijad, et mõlema grupi osavõtjate lihased olid pärast testiperioodi lõppu tugevamaks muutunud, vaid vesiteraapia grupis osalejate reie nelipealihase sisemine lihase näitajad olid jäänud samaks.

See tähendab, et vees liikumisest on abi oma organismi tugevdamisel ja seda saab edukalt kasutada taastusravi eesmärgil. Vees on inimese kehakaal väiksem ning raskusjõud väiksem. Seetõttu suudab vees inimene teha ka selliseid liigutusi ja harjutusi, mida tal võib olla raske sooritada maa peal. Samas on vees liikumisel tunda takistust, mida saab samuti kasutada ära, et tugevdada lihaseid, samal ajal liigeseid mitte liigselt koormates. 

"Kokkuvõtteks," kirjutas uurimisrühm, "saadud tulemused näitavad, et nii ujumisel kui ka vesiravil on mõju  hemofiiliapatsientide funktsionaalse võimekuse suurenemisele, kuid ainult vesiraviga saab oluliselt parandada oma füüsilist võimekust."

Mõned eelised vees liikumiseks:

1. Lihaste tugevdamine
 

Vesi toetab ja muudab liikumise lihtsamaks, kuid veel on ka takistusjõud, mis laseb teha lihaste tugevdamise harjutusi. Selleks, et saada liigutada kätt ja jalga, on vaja vees kasutada lihasjõudu minimaalselt.

2. Liikuvus ja kõndimine
 

Vees kõndimine on lihtsam ja vähem valus kui maal, sest vees on kehakaal väiksem ja koormus jalgadele on väiksem. Isegi kui inimene maa peal kõndides lonkab, saab ta vees lasta oma kehal kogeda normaalse kõndimise rütmi.

3. Tasakaal
 

Bassein on turvaline koht selleks, et harjutada tasakaalu. Ainus, mis vees olles tasakaalu kaotades juhtuda võib, on märjaks saamine. Samuti püsivad tasakaaluharjutuste tegemisel basseinis liigest ümbritsevad lihased paremini kokkutõmbunud asendis ning on seetõttu stabiilsemas asendis.

4. Südame-veresoonkonna treenimine

Ujumine on suurepärane südameveresoonkonna treeningu vorm. See on spordiala, mis kasutab ülakeha ja käelihaseid, treenib südant ja kopsusid rohkem kui ala, kus põhikoormus on jalgadel.

Töö number: C-ANPROM/EE/HG/0029
Töö valmimise aeg: november 2021

Hemofiilia ravi

Iga patsiendi ravi on erinev ja sõltub tema haiguse raskusest ning hüübimisfaktori tasemest veres.
Selleks, et hemofiiliat põdevad inimesed saaksid elada võimalikult normaalset elu, on tänu meditsiinile enamikule patsientidele kättesaadav kodune ravi. Raskema hemofiilia korral ja lastele on kättesaadav ka profülaktiline ravi. Lisaks õpetame, kuidas toimida ootamatu verejooksu korral. 

Abikeskused

Kõik keskused